De oudercommissie wordt gevormd door een aantal actieve ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij Casa Bambini. Wij komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. Wij behartigen de belangen van de ouders en zijn betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten binnen Casa Bambini. De oudercommissie mag daarnaast het management adviseren ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen.

Doel
Vanuit de Wet Kinderopvang is iedere opvangorganisatie verplicht om een oudercommissie te hebben. Het doel van de oudercommissie is het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders en hun spreekbuis te zijn richting Els den Ouden, de eigenaresse van Casa Bambini. Wij kunnen over een aantal zaken gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Dit kan gaan over veranderingen in de organisatie, het beleid, de prijsstelling en de openingstijden, maar ook over voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid of hygiëne.
Wat houdt dit concreet in? Het afgelopen jaar hebben wij ons o.a. met de volgende zaken bezig gehouden.

1. Aanleg nieuwe tuin
2. Jaarplan 
3. Tarieven 
4. Verklaring omtrent het gedrag (VOG)


De leden van de oudercommissie:
Voor de mensen die het gezicht achter onze oudercommissie nog niet kennen willen wij ons even voorstellen:


Voorzitter: Edwin Stenekes

Secretaris: Marjan Venebrugge

Penningmeester: Suzan Oost

De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

 • het voeren van overleg met het hoofd van het kinderopvang over de dagelijkse gang van zaken;
 • het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten in samenwerking met groepsleiding;
 • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders;
 • het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.
 • de belangen van de kinderen en de ouders  waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen
 • te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 • algemene voedingsaangelegenheden
 • algemene beleid over opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • hoe verantwoorde kinderopvang wordt geboden, waaronder het pedagogisch beleid
 • het beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten voor de kinderen
 • de vaststelling of wijziging van de klachtregeling en het aanwijzen van verantwoordelijkheden voor de behandeling van klachten
 • prijswijzigingen van de opvang
 • de openingstijden

Meer informatie hierover ligt vast in het reglement oudercommissie of via oc@casa-bambini.nl

Voorzitter: Edwin Stenekes

Mijn naam is Edwin Stenekes en ik ben getrouwd met Henriët Stenekes-Schipper. Wij hebben twee kinderen, Noortje en Douwe. Noortje gaat naar de Kluinveenschool en de BSO van Casa Bambini. Douwe gaat naar de kinderopvang van Casa Bambini. Sinds juli 2015 wonen wij aan de Lage Eggeweg in Wierden. Zelf ben Ik ben werkzaam bij de Facility Trade Group en al een aantal jaar geef ik leiding aan een jeugdclub bij de Dorpskerk in Wierden.

Secretaresse: Marjan Venebrugge

Ik ben Marjan Venebrugge. Onze drie kinderen (Luca, Loïs en Yari) gaan twee dagen per week naar de BSO.
Casa Bambini is een fijne kinderopvang met oog voor het kind. Mede doordat er vaste medewerkers op de groep staan. 
Als lid van de oudercommissie hoop ik een actieve bijdrage te kunnen leveren aan Casa Bambini.

Penningmeester: Suzan Oost

Ik ben Suzan Oost - Ranke, ik ben getrouwd met André en we hebben 2 kinderen, Floor en Marijn.
Floor zit inmiddels op school dus zij gaat naar de BSO en Marijn speelt nog lekker bij Casa Bambini. 
Als de kinderen bij Casa Bambini zijn ben ik aan het werk als drogist.
Na mijn werk geniet ik van mijn gezin en wandelingen met mijn Spaanse waterhond Benji.
Daarnaast zit ik in de ouder commissie van Casa Bambini dus als er vragen zijn of dergelijke kunt u mij altijd benaderen.

Tot ziens