De kinderopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar, en is gevestigd in de Kluinveenschool. In de kinderopvang zijn maximaal 34 kinderen die worden begeleidt door een gediplomeerde pedagogisch medewerkster

Openingstijden

De kinderopvang is 52 weken jaar geopend afgezien van de nationale feestdagen, en oudejaarsdag. Bij eventuele andere sluitingsdagen (bv. in verband met bijscholing van de medewerksters) zult u altijd tijdig op de hoogte gebracht worden.

De kinderen kunnen de hele dag bij Casa Bambini terecht. Wanneer er een aanvraag is voor vakantieopvang, en er is verder weinig animo voor vakantieopvang op die dag, dan wordt er samen met ouders naar een oplossing gezocht. Wij verzoeken u dan ook uw vakantieplanning tijdig of na een verzoek daartoe vanuit Casa Bambini.

In de vakanties, en aan het begin of einde van de dag kan het voorkomen dat de kinderen van de BSO en de kinderopvang worden samengevoegd. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. Op woensdag en vrijdag is er een samengestelde groep voor kinderen van 0-12 jaar.

Een ochtend loopt van 07.30 tot 12.45 uur
Een middag loopt van 12.45 uur tot 18.00 uur

Tijdens vakantiedagen is het de bedoeling dat u uw kind zelf naar Casa Bambini brengt.
We hebben gekozen voor vaste breng- en haaltijden. Dit doen we in verband met de rust op de groep.

Ochtend brengen tussen 07.30 en 09.00 uur
Tussen de middag brengen halen tussen 12.30 en 13.00 uur
Middag halen tussen 16.30 en 18.00 uur

Wat kost kinderopvang?

Het tarief voor 2020 is vastgesteld op 2 manieren waarvoor u kunt kiezen:
Optie 1: 52 weken € 8,45 per kind per uur (40 schoolweken en 12 weken vakantieopvang)
Optie 2: 40 schoolweken € 8,95 per kind per uur

Voor meer informatie over de kosten: www.toeslagen.nl

In verband met het vele buitenspelen is het voor alle kinderen belangrijk minstens één set schone kleren mee te nemen.

Wij verzorgen overalls voor de kinderen, maar het is de bedoeling dat ieder kind een paar goed passende laarzen van thuis meekrijgt naar de opvang.